กลุ่มตกหล่น หากสถานะขึ้นเป็นสีเขียว ได้เงินแน่ พร้อมโอน 18 พ.ย.นี้

.

ผู้ประกันตนยังติดตามกันอย่างใกล้ชิด เมื่อประกันสังคม ให้ผู้กระกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เช็กสถานะ www.sso.go.th กรณีโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33, ม.39 และ ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สำหรับกลุ่มตกหล่น
โดยล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทสถานะวันจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกำหนดวันโอนจ่ายเงินเยียวย าแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวย าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

.

และหากสถานะแสดงเป็นสีเขียวผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวย าจำนวน 5,000 บาท

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 10,000 บาท

สำหรับคิวในการโอนเงินรอบต่อไป มาตรา 39 และ มาตรา 40 ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิ และ กลุ่มเก็บตก คือวันที่ 18 พ.ย.

นี้ ซึ่งหากแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบัญชีและผูกบัตรประชาชนกับพร้อมเพย์แล้ว เงินจะเข้าบัญชี

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในครั้งแรก ประกันสังคมจะโอนอีกครั้งทุกวัน พฤหัสบดี

.

และวันศุกร์ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64