โรงเรียน ออกมาชี้แจงแล้ว ทริปดูงานทะเล

.

จากกรณีแฟน เพจดัง ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่กลับพบว่ามีกำหนดการดูงานเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนนอกนั้นเป็นการพักผ่อน เช่น ดำน้ำ 5 ชั่วโมง ถ่ายภาพในชุดว่ายน้ำริมชายหาด เที่ยวคาเฟ่ เป็นต้น ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

ล่าสุดวันที่ 15 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ทางโรงเรียนขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 1.วันที่ 9-10 พ.ย. 64 การจัดพาคณะครูไปศึกษาดูงานจํานวน 40 คน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ในงบพัฒนาบุคลากร โดยทางโรงเรียนได้จัดหมวดงบประมาณไว้ ดังนี้

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

งานวิชาการ 70%

งานบริหารงานทั่วไป 20%

งานการเงินและพัสดุ 5%

งานพัฒนาบุคลากร 5%

ทางโรงเรียนได้ดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานตามระเบียบของทางราชการ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นค่าจ้างเหมารถ จากโรงเรียนใน อ.ทองผาภูมิ ถึง อ.หัวหิน จ้างเหมารถจํานวนเงิน 30,000 บาท และดําเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

.

ส่วนค่าจ้างเหมารถออกนอกเส้นทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และอื่นๆ คณะครูร่วมกันออกค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ 1,200 บาท ตามแผนกําหนดการกิจกรรมดําน้ำ ไม่มีคณะครูท่านใดไปร่วมดําน้ำแต่อย่างใด

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

2.วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 07.30 น. คณะครูเดินทางจากที่พักมาถึงโรงเรียนใน อ.หัวหิน เวลา 11.00 น. ฟังคําบรรยายองค์ความรู้ในการจัดการบริหารโครงการต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาต่า งๆ ในเวลา 13.30 น. เดินทางออกจาก อ.หัวหิน

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

3.จากภาพข่าวกรณีครูแต่งกายไม่เหมาะสม และโพสต์ลงสื่อโซเชียล ทางผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนถึงความเหมาะสมในการแต่งกาย และการเป็นข้าราชการที่ดี แก่คณะครูเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ครั้งนี้โรงเรียนยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โรงเรียน แจงแล้ว ดราม่า ทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ยืนยัน ใช้งบประมาณคุ้มค่า-เป็นไปตามระเบียบ

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

.

โรงเรียน แจงแล้ว ดราม่า ทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ยืนยัน ใช้งบประมาณคุ้มค่า-เป็นไปตามระเบียบ