โรงเรียน ออกมาชี้แจงแล้ว ทริปดูงานทะเล

จากกรณีแฟน เพจดัง ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่กลับพบว่ามีกำหนดการดูงานเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนนอกนั้นเป็นการพักผ่อน เช่น ดำน้ำ 5 ชั่วโมง ถ่ายภาพในชุดว่ายน้ำริมชายหาด เที่ยวคาเฟ่ เป็นต้น ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

ล่าสุดวันที่ 15 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ทางโรงเรียนขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 1.วันที่ 9-10 พ.ย. 64 การจัดพาคณะครูไปศึกษาดูงานจํานวน 40 คน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ในงบพัฒนาบุคลากร โดยทางโรงเรียนได้จัดหมวดงบประมาณไว้ ดังนี้

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

งานวิชาการ 70%

งานบริหารงานทั่วไป 20%

งานการเงินและพัสดุ 5%

งานพัฒนาบุคลากร 5%

ทางโรงเรียนได้ดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานตามระเบียบของทางราชการ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นค่าจ้างเหมารถ จากโรงเรียนใน อ.ทองผาภูมิ ถึง อ.หัวหิน จ้างเหมารถจํานวนเงิน 30,000 บาท และดําเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

ส่วนค่าจ้างเหมารถออกนอกเส้นทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และอื่นๆ คณะครูร่วมกันออกค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ 1,200 บาท ตามแผนกําหนดการกิจกรรมดําน้ำ ไม่มีคณะครูท่านใดไปร่วมดําน้ำแต่อย่างใด

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

2.วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 07.30 น. คณะครูเดินทางจากที่พักมาถึงโรงเรียนใน อ.หัวหิน เวลา 11.00 น. ฟังคําบรรยายองค์ความรู้ในการจัดการบริหารโครงการต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาต่า งๆ ในเวลา 13.30 น. เดินทางออกจาก อ.หัวหิน

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

3.จากภาพข่าวกรณีครูแต่งกายไม่เหมาะสม และโพสต์ลงสื่อโซเชียล ทางผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนถึงความเหมาะสมในการแต่งกาย และการเป็นข้าราชการที่ดี แก่คณะครูเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ครั้งนี้โรงเรียนยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โรงเรียน แจงแล้ว ดราม่า ทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ยืนยัน ใช้งบประมาณคุ้มค่า-เป็นไปตามระเบียบ

ภาพจาก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

โรงเรียน แจงแล้ว ดราม่า ทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ยืนยัน ใช้งบประมาณคุ้มค่า-เป็นไปตามระเบียบ