หนูน้อยฝาแฝดวัย 2 ขวบ ไม่มีแม้นมจะกิน

.

เวทนา สองหนูน้อย ฝาแฝด ชีวิตความเป็นอยู่สุดลำบาก หลังพ่อแม่ต้องตกงาน ทำให้ไม่มีเงิน ซื้อนมให้ลูกกิน ครอบครัวต้องอยู่แบบอดมื้อกินมื้อ

รายงานว่าที่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 8 ตำบลหนองน้องไม่ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ครอบครัวหนึ่งอยู่อย่างอดอยาก ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกต้องอาศัยเพื่อนบ้านใจดีมาบริจาคให้พอประทังชีวิต

.

พ่อแม่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีงานในช่วงนี้ ได้แต่ออกไปหาปู หาปลาตามคูคลอง มาเป็นอาหารประทังชีวิตไปก่อนในช่วงนี้ สร้างความเวทนาให้แก่ผู้พบเห็น

ผู้เป็นแม่เล่าว่า รายได้ส่วนใหญ่ก็จะได้จาก เงินเลี้ยงดูบุตร เดือนละ 600 บาท ซึ่งตนก็ได้ทั้งสองคน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท ตอนนี้ไม่มีแม้เงินจะซื้อนมให้ลูก สิ่งที่ตนเองต้องการมากที่สุดก็คืออยากให้มีคนจ้างงาน

.

ที่มา : onbnews