มอบข้าวกล่องให้คนตกงาน

.

ในภาวะสถานการณ์ที่ CV19 ยังคงลามหนัก หลายคนตกงานไร้บ้าน ไร้งาน ไร้เงิน เราได้เห็นมุมดีๆของสังคม มีการบริจาคสิ่งของ อาหารต่างๆ แต่ทว่าสิ่งของที่เรานำมาแจกจ่ายให้กับคนเหล่านั้นเขากลับมองไม่เห็นคุณค่าของมัน เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธานำอาหาร และน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับทางชาวบ้าน และประชาชนที่กำลังได้รับความลำบากจากผลกระทบของการแพร่กระจาย CV19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งทำให้ประชาชนบางรายขาดรายได้ ตกงาน และไม่มีเงินซื้อข้าวซื้ออาหาร และได้พากันมายืนรอต่อคิวรับสิ่งของบริจาคภายหลังจากที่ทราบข่าวว่าจะมีคนนำสิ่งของมามอบช่วยเหลือในช่วงกลางวัน

โดยส่วนใหญ่สิ่งของที่นำมาบริจาคนั้นมักจะเป็นข้าวกล่องและน้ำดื่ม รวมไปถึงอาหารแห้งบางอย่าง แต่หลังจากการนำสิ่งของมามอบให้กับกลุ่มประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนั้น ก็มีบางรายที่นำสิ่งของที่เอามาช่วยเหลือกลับไปเกินความพอดี หรือมีบางรายรับแล้ววนกลับมาเอาอีกรอบ เนื่องจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาควบคุมดูแล หรือดำเนินการให้เป็นระเบียบ จนทำให้การต่อแถวนั้นเป็นทางยาวไม่มีการเว้นระยะห่างและการป้อง CV19 ที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะที่ต่อมาล่าสุด ภายในโลกโซเชียล ได้มีการแชร์ภาพที่ทำให้คนนำสิ่งของมาบริจาคเกิดความรู้สึกเสียใจ และเสียความรู้สึก เมื่อพบว่าข้าวกล่องที่นำมาช่วยเหลือมอบให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ตามบริเวณโคนต้นไม้ หรือถังขยะที่บริเวณข่าวงประตูท่าแพ

.

จากการที่บางคนนั้นนำไปโดยไม่คำนึงถึงความพอดี จนกินไม่หมดหรือบางรายปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเสีย จนสุดท้ายก็ต้องเอาทิ้ง ซึ่งภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงบนโซเชียล และมีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคนที่อยากช่วยเหลือ แต่เมื่อเห็นภาพนี้แล้วบางรายถึงกับต่อว่า และวิพากษ์วิจารณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น รวมไปถึงบางรายถึงกับไม่ขอให้ความช่วยเหลืออีกต่อไปเมื่อมาเจอสิ่งที่เกิดขึ้นนี้

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ในส่วนของการนำสิ่งของมาบริจาคหรือนำมาช่วยเหลือกับทางผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์กับทางผู้ที่อยากนำสิ่งของมาช่วยเหลือแล้ว เพื่อสะดวกต่อการดำเนินการและให้เป็นไปตามระเบียบ โดยในส่วนของสถานที่นั้นได้มีการเปิดพื้นที่โรงยิมฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในการเปิดรับบริจาคสิ่งของในช่วงสายเวลาประมาณ 10.00 น. ของทุกวัน ส่วนที่บริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพนั้น ได้มีการแจ้งไม่ให้มีการนำอาหารไปแจกยังบริเวณดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่สนใจจะช่วยเหลือนั้นยังสามารถนำสิ่งของไปมอบให้กับทางชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีช่องทางการประสานงาน เพื่อให้สิ่งของที่ประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธาที่นำมามอบให้นั้นถูกมอบไปให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

โดยหากทางผู้สนใจจะนำของมาบริจาคหลังจากนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-2671325 , 089-9518557 , 063-6619951 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวก และ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ตามคำสั่งคณะกรรมการ โ ร ค ติ ด ต่ อ จังหวัดเชียงใหม่ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก กำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

.

ขอบคุณ chiangmainews.co.th