โรงงานแปรรูปไก่ แรงงานติด CV 1,068 ราย

.

สถานการณ์การ แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน จ.เพชรบูรณ์ ที่ล่าสุดพบแรงงานชาวเมียนมาร์ บริษัท โกลเด้นไลน์บริซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ที่ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 100 ราย โดยเจ้าหน้าที่สั่งกักตัวแรงงานราว 6,000 คน สั่งปิดโรงงาน 4 วัน

ก่อนที่จะเร่งตรวจเชิงรุกหาเพิ่มเติมทำให้พบผู้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,068 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงสั่งการให้พนักงานควบคุม

โรค อำเภอบึงสามพัน ร่วมกับบริษัทฯดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารจัดการควบคุม โรคในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) ดังนี้

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุม โรคจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1649/2564 ให้บริษัทฯ หยุดกระบวนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

และดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการควบคุม โรค ในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal)และระหว่างการดำเนินการควบคุม โรค พนักงานควบคุม โรค อำเภอบึงสามพัน ได้แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มแรงงานดังกล่าวที่อยู่ในชุมชน หมู่บ้านแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

2. พนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ได้เร่งสุ่มตรวจหาผู้ ติดเชื้อ เชิงรุกเพิ่มเติม ด้วยวิธี antigen test kit ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนแรงงานทั้งหมด 7,500 ราย โดยสุ่มตรวจไปแล้ว 2,950 ราย พบผู้ติดเชื้อ(ผลบวก) 1,068 ราย และอยู่ในระหว่างตรวจค้นหาเชิงรุกอีก 4,250 ราย จะเร่งดำเนินการตรวจค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ติด เชื้อ และไม่ติด เชื้อ ออกจากกัน

.

หลังจากนั้น จะนำผู้ป่วยที่พบเชื้อแยกเข้ากักในโรงบาลสนามที่จัดเตรียมไว้แล้ว 1,292 เตียง และวางแผนขยายเตียงได้อีกประมาณ 2,000 เตียง หากตรวจพบผู้ ป่วย ที่อาการไม่รุนแรงทางบริษัทฯ ได้เตรียมการรักษาโดยใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น

ส่วนถ้าพบผู้ ป่ ว ย ที่มีอาการรุนแรงจะให้รักษาตามขั้นตอนในโรงบาลสนามต่อไป ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ของบริษัทฯ ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 3,000 ราย และได้รับวัค ซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,500 ราย และบริษัทฯได้กำหนดแผนการ ฉีดวัคซีน ให้แรงงานต่างด้าวและพนักงานของบริษัทให้ครอบคลุม 100% ในวันที่ 25 กรกฎาคม

.

3. หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้มงวดในพื้นที่ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 7 จุด เพื่อลดและจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่พื้นที่โดยรอบ บริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการควบคุม โรค ทั้งหมด จากทางบริษัทฯ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป