เผยสาเหตุโรงงานอยู่ในที่ชุมชน

.

เฟซบุ๊กเพจ มองสังคมผ่านแผนที่ ได้มีการเผยข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเหตุการโรงงานย่านกิ่งแก้ว สมุทรปราการ โดยระบุว่า เมื่ออ่าน/ฟังข่าวแล้ว สงสัยกันไหม ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมาอยู่กลางชุมชน ผู้จัดทำเลยไปค้นหาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินย้อนหลัง พบว่า ในปี 2002 โรงงานอุตสาหกรรมในย่านบางพลีตั้งมาก่อนแล้ว และบริเวณชุมชนเดิมจะตั้งบ้านเรือนริมคลอง และถนนกิ่งแก้ว พื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หลังจากนั้นโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็มาแทนพื้นที่เกษตรกรรมจนเต็มพื้นที่อย่างที่เห็นในแผนที่ปัจจุบัน แสดงว่าคนที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรต้องมีตัดสินใจที่จะเสี่ย ง ในการซื้อบ้านใกล้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งแล้ว

ขอให้ทุกคนในพื้นที่เสี่ย ง ภัย จากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ปลอดภัย เลี่ยงการดม สัมผัสจากกลุ่มควันสารเคมีในอากาศด้วย

เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต

เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต

เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต

.


เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต


เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต


เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต


เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต


เทียบแผนที่ตั้งแต่อดีต

โพสต์

.

ที่มา มองสังคมผ่านแผนที่