รพ.รามาธิบดี ประกาศด่วน

.

วันที่ 4ก.ค.64 มีรายงานว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โดยระบุว่า

ขอเชิญชวนประชาชน สั่งจองวัคซีนcv-19 ทางเลือก Moderna

เริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

ค่าวัคซีน+ค่าบริการฉีด = 1,500 บาทต่อโดส

*ด่วนวัคซีนมีจำนวนจำกัด*

.

รายละเอียดและช่องทางการสั่งจอง เพียงสแกน QR Code

กรณีการจองในกลุ่มองค์กรจำนวน 100 โดส ขึ้นไป ให้ติดต่อศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี

.