10 จังหวัด ประกาศล็อกดาวน์

.

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมลฑล จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา) โดยสรุปดังนี้

1. ล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน เพื่อเข้าควบคุมการระบาดของ cv 19

2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั้งหมด ห้ามนั่งกินในร้าน ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

.

3. ห้างสรรพสินค้า-คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย

4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ เปิดได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง

.

5. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีกรรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่