ประกาศปิดให้บริการ 11 ชายหาด

.

(26มิ.ย.64) ททท.สำนักงานพัทยา ได้ออกมาประกาศว่า ขอปิดให้บริการชายหาดชั่วคราวทั้งหมด 11 หาด ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดน้ำใส หาดนางรอง หาดเตยงาม หาดสอ เกาะขาม เกาะแสมสาร หาดดงตาล หาดเทียนทะเล หาดกินรี หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ C o v i d – 1 9

.

จึงขอปิดให้บริการในพื้นที่ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย จึงจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

.