ประกาศ ปิดโรงเรียน 90 แห่ง

โฆษณา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 13 ราย และ เสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย ในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นี้มีประวัติสัมผัสผู้ ป่วยรายก่อนหน้า 10 ราย ญาติเดินทางมาเยี่ยมจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย

และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,095 ราย รักษาหายแล้ว 945 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 135 ราย และ เสียชีวิตรวม 15 ราย

ขณะเดียวกัน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเ ชื้ อให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง จากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านหนองรังกา ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสางซึ่งเริ่มต้นมาจากญาติจากจังหวัดนนทบุรีเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน และมีการแพร่กระจายเชื่อ

โฆษณา

ล่าสุดมีรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านเพิ่มอีกรวมเป็นทั้งหมด 12 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน 3 ราย และขณะนี้มีบุคคลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 133 รายผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 12 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อควบคุมโ ร คแล้ว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้กระจายกำลังออกเป็น 3 จุด ทำการตรวจหาเ ชื้ อจากกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยโรงพ ย า บาลเสิงสาง บ้านหนองรังกา และโรงเรียนภูริตา โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อจากเด็กนักเรียน ครู และชาวบ้านในพื้นที่

โฆษณา

ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอผลในวันนี้ว่าจะมีผู้ติดเ ชื้ อเพิ่มเติมหรือไม่ล่าสุดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานข้อมูลว่า ขณะนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ปิดเรียนไปแล้ว รวม 90 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 1,713 แห่ง