ไชย์พล งานเข้า คำสั่งฟ้อง

.

วันนี้ (15 มิ.ย.2564) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันป่าไม้ที่ มห.2 (ดงหลวง) จ.มุกดาหาร ได้นำคำสั่งฟ้องของศาลจังหวัดมุกดาหาร ที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร เป็นโจทก์สั่งฟ้อง นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ฐานความผิด ทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต, รับไว้ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย และมีไม้ท่อนหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยเจ้าหน้าที่จะได้นำคำสั่งฟ้องจำนวน 6 หน้า ไปติดประกาศไว้ 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกกตูม,ที่ว่าการอำเภอดงหลวง,บ้านกำนันตำบลกกตูม และบ้านนายนิ่ม เงินนาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอก แห่งละ 1 ฉบับ

.

โดยทางด้านของ นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกก ระบุว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้นำเอกสารคำสั่งฟ้องนายไชย์พล วิภา มาติดประกาศที่ป้ายหน้าเทศบาลกกตูม โดยให้ตนเป็นผู้เซ็นหนังสือรับรอง ในฐานะพยาน ในการแจ้งให้ทราบว่ามีการสั่งฟ้อง นายไชย์พล แล้ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ได้เป็นขั้นตอนเร่งรัดแต่อย่างใด

.

ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ติดประกาศที่เทศบาลตำบลกกตูมแล้ว ก็จะนำเอกสารคำสั่งฟ้องอีก 3 ฉบับ ไปติดประกาศที่ที่อำเภอดงหลวง 1 ฉบับ,บ้านของกำนันตำบลกกตูม 1 ฉบับ และบ้านของผู้ใหญ่นิ่ม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอก 1 ฉบับ