4 ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3

.

กรณีมาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ผ่านโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 เพื่อรับเงินเยียวย า 3,000 บาท ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิในวันที่ 14 มิ.ย.64 ทั้งหมด 31 ล้านสิทธิด้วยกัน โดยผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ส่วนผู้มีสิทธิเดิมลงผ่านแอปฯ เป๋าตัง

โดยวิธีการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอพฯ เป๋าตัง มีขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2. กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ ระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ แต่ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบข้อมูลและกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้

.

3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพฯ เป๋าตัง (ภายใน 3 วัน)

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ โดยวิธีการใช้สิทธิมีดังนี้

1. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2. ใช้สิทธิกับร้านค้าที่มีแอพฯ ถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

.

3. เสร็จสิ้นการชำระเงิน