กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เลื่อนวันเปิดเทอมอีกรอบ

.

ในช่วงนี้ใกล้เปิดเทอม หลายบ้าน เตรียมตัววางแผนให้ลูกไปโรงเรียนแล้ว แต่ล่าสุดนี้ ทาง กระทรวง ศึกษาธิการ ได้ออกมาประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมของ ภาคเรียนที่ 1/2564 ออกไปอีก

เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดยังคงรุนแรง จึงเป็นห่วงสุขภาพทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งจากการประกาศเลื่อนครั้งที่ 1 คือ จากวันที่ 17 พฤษภาคม ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายนนั้น ได้ประชุมหารืออีกครั้ง

.

จึงได้ออกมาประกาศเลื่อนจากเดิม 1 มิถุนายน ออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน เพื่อให้มีระยะเวลาในการเข้ารับวัคซีนและรองรับการย้านสถานศึกษาของนักเรียน ยกเว้นโรงเรียนที่อยู่ในเขตควบคุม

ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้สถานศึกษาติดตาสถานการณ์ และพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน และไม่ให้นักเรียนพลาดโอกาสการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

.

แหล่งที่มา : dailynews