ชาวโซเชียลเผยคลิป เงินเราชนะ เข้าแล้ว 2,000 บาท

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ cv-19 ร ะล อ กใหม่ โดยโครงกา ม.33 เรารักกันรอบ2 มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทและให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน รอบที่ผ่านมาคือ

-ผู้มีสัญชาติไทย

-ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33″

-ไม่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

-ไม่เป็น แรงงานต่างด้าว

– ไม่มี “เงินฝาก” จากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563 (คิดรวมเฉพาะ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน และ 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เท่านั้น)

สำหรับรอบสองนั้น นางสาวกุลยา ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนร่วมโครงการใหม่แต่อย่างใด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ต้องรอการหลังสรุปรายละเอียดเสนอครม.เร็วๆนี้

อัพเดทล่าสุด เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการ ม.33 เรารักกันรอบ2 ได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมแล้วทั้งหมด 2,000 บาท โดยมีกำหนดการโอนเงินคือ

เงินเข้างวดแรก : วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64

เงินเข้างวดสอง (งวดสุดท้าย) วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64

โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

ม.33เรารักกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิเงินจะโอนเข้าแอพฯ เป๋าตัง และสามารถเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ หรือจะรวมไว้ใช้ในคราวเดียวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้องใช้สิทธิไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด ม.33 เรารักกัน รอบ 2ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หากถึงวันเวลาที่กำหนดแล้วยังใช้สิทธิไม่หมด จะถูก ตัดสิทธิ เรารักกัน โดยอัตโนมัติ

ล่าสุดได้มีผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิป เงินเข้า ม.33 และ เราชนะ แล้ว ซึ่งคลิปดังกล่าวยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าถูกเผยแพร่ขึ้นเมื่อใด

โพสต์ดังกล่าว


ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ดูคลิปเต็มคลิกที่นี่

@flame_0606

ได้แล้วทั้ง2สิทธิ์ ขอบคุณรัฐบาล 🥰😇. คนที่ยังไม่ได้ สู้ๆนะคะ 🥰🥰 #เราชนะ

♬ แต่ความจริงคือ… – น้อนน🌷🦖

ขอบคุณ Flame’Flame