ชาวโซเชียลเผยคลิป เงินเราชนะ เข้าแล้ว 2,000 บาท

.

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ cv-19 ร ะล อ กใหม่ โดยโครงกา ม.33 เรารักกันรอบ2 มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทและให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน รอบที่ผ่านมาคือ

-ผู้มีสัญชาติไทย

-ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33″

-ไม่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

-ไม่เป็น แรงงานต่างด้าว

– ไม่มี “เงินฝาก” จากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563 (คิดรวมเฉพาะ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน และ 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เท่านั้น)

สำหรับรอบสองนั้น นางสาวกุลยา ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนร่วมโครงการใหม่แต่อย่างใด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ต้องรอการหลังสรุปรายละเอียดเสนอครม.เร็วๆนี้

อัพเดทล่าสุด เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโครงการ ม.33 เรารักกันรอบ2 ได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมแล้วทั้งหมด 2,000 บาท โดยมีกำหนดการโอนเงินคือ

เงินเข้างวดแรก : วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64

เงินเข้างวดสอง (งวดสุดท้าย) วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64

โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

.

ม.33เรารักกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิเงินจะโอนเข้าแอพฯ เป๋าตัง และสามารถเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ หรือจะรวมไว้ใช้ในคราวเดียวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้องใช้สิทธิไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด ม.33 เรารักกัน รอบ 2ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หากถึงวันเวลาที่กำหนดแล้วยังใช้สิทธิไม่หมด จะถูก ตัดสิทธิ เรารักกัน โดยอัตโนมัติ

ล่าสุดได้มีผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิป เงินเข้า ม.33 และ เราชนะ แล้ว ซึ่งคลิปดังกล่าวยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าถูกเผยแพร่ขึ้นเมื่อใด

โพสต์ดังกล่าว


ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ดูคลิปเต็มคลิกที่นี่

@flame_0606

ได้แล้วทั้ง2สิทธิ์ ขอบคุณรัฐบาล 🥰😇. คนที่ยังไม่ได้ สู้ๆนะคะ 🥰🥰 #เราชนะ

♬ แต่ความจริงคือ… – น้อนน🌷🦖

.

ขอบคุณ Flame’Flame