ชงชุดใหญ่เริ่มปรับโซนสี เพิ่มพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม

โฆษณา

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศปก.ศบค.) หรือศบค.ชุดเล็ก แจ้งว่า จากสถานการณ์ โ ค วิ ด- 1 9 ขณะนี้ที่มียอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่ และยอดผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมศบค.ชุดเล็กวันเดียวกันนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มโซนสีจังหวัด คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นหรือสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง พื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม เพราะเมื่อเพิ่มโซนสีแล้วจะทำให้การออกมาตรการเข้มข้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

โฆษณา
โฆษณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้แต่ละฝ่ายกลับไปพูดคุยรายละเอียดให้ครบถ้วนมากกว่านี้ เพื่อที่จะได้ออกคำสั่ง และมาตรการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยในวันที่ 29 เม.ย. เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมศบค.ชุดเล็ก เพื่อหาข้อสรุป นำเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ในเวลา 14.00 น. ที่มีนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ( โ ค วิ ด -1 9) ครั้งที่ 6/2564 โดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปผลการออกมาตรการ และข้อกำหนดในกิจการกิจกรรมต่างๆ