ด่วนมีประกาศเพิ่ม จังหวัดที่ต้องกักตัว

โฆษณา

กรณี จังหวัดที่ต้องกักตัว ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมCV-19 เข้มข้นจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงที่มีหลายจังหวัดประกาศไปก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้ ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า ไขข้อสงสัย C-19

ถาม : เดินทางไป-กลับ กทม. ต้องกักตัวหรือไม่

ตอบ : กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโ ร คและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันCV-19 อย่างเคร่งครัด

โฆษณา

กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณสุขจังหวัด/เทศบาล

กรณีเดินทางเข้าพื้นที่ กทม. ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันcv-19 อย่างเคร่งครัด

โฆษณา

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร