ล่าสุด 10 จังหวัด ที่มีคนติดพุ่งสูงสุดของวันนี้

โฆษณา

วันที่ 27 เมษายน 2564 ศูนย์ข้อมูล cv-19 ได้รายงานสถานการณ์ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดสูงที่สุด โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดcv-19

ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโ ร ค กระทรวงสาธารณสุข

วันอังคารที่ 27 เมษายน 64 ณ เวลา 01:00 น.

โฆษณา

โพสต์ดังกล่าว

10 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร

2. นนทบุรี

3. สมุทรปราการ

4. ปทุมธานี

5. ชลบุรี

6. สุราษฎร์ธานี

7. สมุทรสาคร

8. เชียงใหม่

9. นครราชสีมา

10. พระนครศรีอยุธยา

โฆษณา

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล