เผยยอดผู้ติดเชื้อ ล่าสุดวันนี้

โฆษณา

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 เม.ย.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรอค และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงสถานการณ์ CV-19 ที่กำลังแพร่กระจายระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย. นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับยอดผู้ติดรายใหม่ในวันนี้ 985 ราย แยกเป็นในระบบติดในประเทศ 634 ราย คัดกรองเชิงรุกติดในประเทศ 346 ราย และมาจากต่างประเทศ 5 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติดกำลังรักษา 5,265 ราย

ในโรงพย าบาล 4,638 ราย

โฆษณา

ในรพ.สนามและอื่นๆ 582 ราย

อาการหนั กใส่ท่ อหา ยใจ 9 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

หายแล้ว 822 ราย

เพิ่มขึ้น 34 ราย

ผู้ติดสะสม 4,747 ราย

สะสมในประเทศ 4,641 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

โฆษณา

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19