ที่สุราษฎร์ ติดกันทั้งบ้านรวม 8 คน

โฆษณา

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-9 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ปฎิบัติการ CV-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงาน สถานการณ์ CV-19 เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ติดยืนยันใหม่เพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 25 ราย รายที่ 18 ชาย อายุ 20 ปี ชาว อ.พระแสง เป็นนักศึกษาศึกษาอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ คาดว่าติดเชื้อมาจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่

รายที่ 19 หญิง อายุ 24 ปี ชาวเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน อาชีพประกอบธุรกิจ ติดมาจากเพื่อนที่เคยไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

รายที่ 20 ผู้ชายชาวอังกฤษ อายุ 35 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว อยู่ที่ อ.เกาะสมุย ติดจากไปร่วมงานปาร์ตี้ที่ จ.ภูเก็ต

รายที่ 21 เป็นหญิง อายุ 36 ปี อาชีพรับราชการโรงพย าบาล

รายที่ 22 เด็ กนักเรียนหญิง อายุ 5 ปี

รายที่ 23 เป็นเด็ กชาย อายุ 2 ปี

รายที่ 24 เป็นหญิง อายุ 75 ปี

รายที่ 25 เป็นหญิง อายุ 24 ปี อาชีพรับราชการครู

ทั้งนี้ ผู้ติดรายที่ 21-25 ทั้งหมดเป็นชาว อ.ดอนสัก เป็นครอบครัวของผู้ติดรายที่ 15 (ตำรวจท่องเที่ยว) เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ประกอบด้วยภรรย า ลู ก 2 คน แม่ภรรย า และน้องภรรย า ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวดังกล่าวติดมาจากเพื่อนตำรวจที่มารับเดินทางไป อ.เกาะสมุย เพื่อนตำรวจคนนี้เป็นผู้ติดจากคณะกรุงเทพฯที่ไปจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีต้นทางเชื้ อมาจากกรุงเทพฯ

โฆษณา

ไทม์ไลน์ ผู้ติด CV-19

ไทม์ไลน์ ผู้ติด CV-19

จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัด สำหรับสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มียอดผู้ติดสะสมตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2564 รวม 114 ราย แบ่งเป็น จ.ภูเก็ต 60 ราย จ.สุราษฎร์ธานี 25 ราย จ.ชุมพร 15 ราย จ.นครศรีธรรมราช 6 ราย จ.กระบี่และ จ.พังงา แห่งละ 4 ราย

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนตามมาตรการป้องกัน และขอให้ผู้ที่ติดหายโดยเร็วนะคะ