ข่าวเศร้าอีกแล้ว พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

โฆษณา

วันที่ 28 มีนาคม 64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดประจำวันในประเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่ 77 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,734 ราย หายป่วยแล้ว 27,239 ราย เสียชีวิตสะสม 94 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 77 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 32 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 26 ราย

โฆษณา

โดยผู้ติดเชื้อในประเทศ 58 ราย แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวัง กทม. 20 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย สมุทรสาคร 7 ราย การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน กทม. 12 ราย นนทบุรี 2 ราย ราชบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 2 ราย สมุทรสาคร 9 ราย นอกจากนี้ยังพบมาจากต่างประเทศอีก 19 ราย

โฆษณา

ภาพดังกล่าว