รัฐช่วยเงื่อนไขรัฐแจก 5 พัน เที่ยววันหยุดสงกรานต์

โฆษณา

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระของ CV19 ระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งสามารถมาลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น. – 12 ก.พ. 2564

หยุดรวดเดียว 6 วัน

โฆษณา

เป็นการช่วยเหลือคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะประกาศหยุดทั้งหมด 6 วันด้วยกันคือวันที่ 10 เมษายนถึง 15 เมษายนกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่แจกเงินนำเที่ยว 5,000 บาท

โฆษณา

ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 1 ล้านคนดูรายละเอียดเบื้องต้นนั้นจะต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและจะช่วยเหลือเงิน 5,000 บาทให้ออกเดินทางผ่านบริษัททัวร์ที่อยู่ในโครงการร่วมกันโดยการจ่ายเงินสมทบ 40% ของ Package สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับข้อกำหนดต่างจะต้องรอมติครมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้ก่อนเทศกาลสงกรานต์จะเริ่มขึ้น