วังภูฏานเผยพระรูป “เจ้าชายอุกเยน” ครบชันษา 1 ปีแล้ว

โฆษณา

วังภูฏานเผยพระรูป – วันที่ 19 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์องค์กษัตริย์จิกมีพร้อมพระพักตร์ครอบครัว สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระมเหสี เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรสองค์โต พระชันษา 5 ปี และ เจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก พระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชันษาครบ 1 ปี ในวันที่ 19 มี.ค. วันคล้ายวันประสูติ โดยทั้งสี่พระองค์ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันในอิริยาบถสบายๆ ที่สวนดอกไม้ของพระราชวังลินคานาในกรุงทิมพู

สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์ชุดฉลองวันคล้ายวันประสูติครบชันษา 1 ปีของเจ้าชายองค์น้อย ประกอบด้วย 7 พระรูป ได้แก่ เจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก ในฉลองพระองค์ชุดท้องถิ่นสีน้ำเงินเข้ม เข้าชุดกับถุงพระบาทสีดำ ประทับนั่งบนผ้าปูสีสดใสใต้ต้นดอกไม้สีแดงที่กำลังผลิดอกสะพรั่งเต็มต้น พระรูปฉายเดี่ยวของเจ้าชายองค์น้อยอีกรูปเป็นอิริยาบถขณะเหลียวหลังหันพระพักตร์มองกล้อง แย้มสรวลน้อยๆ น่าเอ็นดู

นอกจากนี้เจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก ยังฉายพระรูปคู่พระราชมารดาในฉลองพระองค์เสื้อสีชมพูกลีบบัว ทรงอุ้มพระโอรสแนบพระอุระอย่างรักใคร่ ขณะที่เจ้าชายองค์น้อยเอื้อมพระหัตถ์เล่นสายสร้อยคล้องพระศอพระมารดาไปพลางทอดพระเนตรมายังกล้องด้วยความสงสัย

โฆษณา

ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว กษัตริย์จิกมีและพระราชินีเจตซุนทรงประทับนั่งยองขนาบซ้ายขวา เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ประทับยืนใกล้พระราชบิดาซึ่งทั้งสองพระองค์ฉลองพระองค์ด้วยชุดพื้นเมืองสีขาวลายตารางสีน้ำตาลอ่อนเหมือนกัน โดยเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นทำท่าวันทยหัตถ์ และเจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก ทรงเลียนแบบท่าทางของพระเชษฐาและแย้มสรวลอย่างอารมณ์ดี

พระบรมฉายาลักษณ์ถัดมาเป็นกษัตริย์จิกมีทรงอุ้มเจ้าชายองค์น้อยที่กำลังแย้มสรวลซบพระพักตร์พระราชบิดา ด้านเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ทรงฉายพระรูปคู่กับพระอนุชา โดยทั้งสองพระองค์ทรงประทับนั่งบนผ้าปู และเล่นปรบพระหัตถ์ตามกันอย่างสนุกสนาน

พระรูปสุดท้ายเจ้าชายจิกมี อุกเยน วังชุก ทรงเอื้อมพระหัตถ์น้อยๆ แตะกับพระหัตถ์ของพระราชมาดาซึ่งประทับนั่งและมีเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เอนพระวรกายซบพระราชมารดาอยู่ข้างๆ

โฆษณา