เกิดปรากฏการณ์ ฟ้าหลัว อยู่เหนือเกาะภูเก็ต

โฆษณา

วันที่ 28ก.พ.64 นายสุชาติ ยนต์จำเริญ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต กล่าวว่า ลักษณะของอากาศของจังหวัดภูเก็ต ที่มองเห็นเป็นฝ้าขาวขมุกขมัว ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ดังนี้คือเป็นลักษณะอากาศที่เรียกว่า ฟ้าหลัว ลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นตาเปล่า เช่น ฝุ่นควันจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากยวดยานพาหนะในเมืองใหญ่ หรือไอเกลือจากทะเลจำนวนมาก ล่องลอยอยู่ทั่วไปทำให้มองเห็นเป็นฝ้าขาว

โฆษณา

สำหรับในบรรยากาศ ที่มีฟ้าหลัวเกิดขึ้นจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็น ลดลง ต่อข้อถามที่ว่าเป็น ควันไฟ จากเมียนมาร์ หรือศรีลังกา หรือเปล่านั้นขอตอบว่าไม่ใช่ เพราะเกิดเฉพาะบริเวณ จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น ที่จังหวัดอื่นในโซนฝั่งทะเลอันดามัน ไม่มีลักษณะฟ้าหลัวนี้เกิดขึ้น และทิศทางลม ตอนเช้า เป็นลมสงบ ส่วนตอนสายถึงตอนเที่ยง เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่ใช่ทิศทางที่ลมพัดมาจากเมียนมาร์ หรือ ศรีลังกา

โฆษณา

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีคำเตือนเพราะลักษณะของฟ้าหลัวที่เกิดขึ้นทัศนวิสัยการมองเห็น ยังคงมองเห็นได้ไกล เกิน 10 กิโลเมตรอยู่ อาจจะรู้สึก อึดอัดและไม่ค่อยสบายตาบ้าง
ที่มา FM91 Trafficpro