เปิด 3 จุด ที่ต้องกรอก รับเงินเยียวยา 7,000 ทราบผลทันทีเลย

โครงการเราชนะ ได้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เข้าไปตรวจสอบสิทธิว่าผ่านคุณสมบัติ 7 ข้อตามที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือไม่

หากผ่านก็มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเราชนะเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะเราชนะมีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

4. กรอกชื่อ-นามสกุล

5. กรอกวันเดือนปีเกิดตามเลขหน้าบัตรประชาชน

6. กดตรวจสอบสถานะ

7. ระบบแสดงผลผ่านคุณสมบัติหรือไม่

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ได้รับสิทธิ์เราชนะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอป เป๋าตัง และได้วงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท

ได้รับวงเงินอีก ครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค. 2564

สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

ยอดเงินที่ได้รับ สามารถใช้จ่ายได้ สูงสุดตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ

ยอดเงินที่ได้รับสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

เงินที่ได้รับสิทธิ์เราชนะไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และ บริการที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น

ทั้งนี้ หากท่านใดตรวจสอบสถานะเราชนะ แล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติคัดกรองสามารถขอให้ทบทวนสิทธิได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 8 มี.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com