ติด 24 คนแล้ว เคสเชื่อมโยงปาร์ตี้วันเกิด ดีเจมะตูม

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบ แถลงสถานการณ์ความคืบหน้าผู้ติด ว่า ในประเทศไทยมีผู้ติดสะสมแล้ว 10,409 ราย โดยพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น พบว่าตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2563 – 26 มกราคม 2564 มีผู้ติดยืนยันแล้วจำนวน 721 ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่มารักษาที่โรงบาลในพื้นที่ กทม. 150 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 550 ราย

ส่วนกรณี ดีเจมะตูม ผู้ติด ซึ่งพบผู้ติดที่มีความเชื่อมโยงจากงานปาร์ตี้วันเกิด เพิ่มอีก 5 ราย ที่มาจากการตรวจซ้ำในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ติดสะสม 24 ราย เป็นชาย 23 ราย และ หญิง 1 ราย อายุเฉลี่ย 20-49 ปี โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ตามลำดับ