เคลื่อนสรีระ พระธรรมมังคลาจารย์

จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้นำสรีระขึ้นยังศาลาที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอเวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เวลา 13.00 น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีขอขมา พระภิกษุสงฆ์ สามเณรถวายน้ำสรงศพ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมถวายน้ำสรงศพ เวลา 16.30 น. ปิดการสรงน้ำศพ จัดสถานที่เตรียมรับขบวนอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน

เวลา 17.00 น. อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานสรงน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน พิธีบังสุกุลปิดโกศ และเวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม สำหรับสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ 100 วัน ภายใต้มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

สำหรับประวัติ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 นามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สิริอายุรวม 95 ปี